hus for

HEIM

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

rom for arbeid og samfunn

FOLK

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

interiør, møblering, farge

INNE

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

park og hage

UTE

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

kva er

MULIG?

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

lag ein

PLAN

evt. kan vi ha en forklarende tekst her

HEIM

Ferdigstilt, Under bygging, Påbegynt, På vent, Avsluttet
1518Tvildesvegen 177
1516Vangsgata 33
1513Einebustat Melås/Lewis
1508Nadlane 40, Flage
1507Tvildesvegen 190
1504Bad Guro Ljone
1502Vestrheimsvegen
1501Tilbygg hytte Hamlagrø
1435Utsikten 7
1434Leiligheter VIMI
1429Nadlane 37
1423A Gjeraker
1421Ingrid Fjose
1420Møen tilbygg hytte
1418Einebustad Nesheim
1416Skredegård /Solberg
1409Roti/Undredal
1408Uttrågata 42skal den være her?
1407Handelslagkvartalet
1406Bjørkelivegen 11
1405Osavegen 6
1402Einebustad på skrå tomtVossFerdigstilt2016
1401Tre hus med seks omsorgsboligerGranvinFerdigstilt2018

FOLK

1516Vangsgata 33
1512Ulvik BHG
1509Nyresbaret 22
1505Oppveksttun Granvin
1503Kontorloft
1502Vestrheimsvegen
1431Bjørkeli
1428Banksmidja
1427Flytebrygge
1426Haugesenteret
1422Ålvik topphytta
1417Bjørkeli/bustad
1413Minigolfen
1412Ei løe i endring
1411Gudvangen antikk
1410Staup
1408Uttrågata 42Skal den være her og?
1407Handelslagkvartalet
1403Kyrkjetunet
1402Nain

INNE

1426Haugesenteret
1412Ei løe i endring

UTE

1514Sterri utestoveSkal denne være på heim?
1511Finborud uterom
1510Prestegardslandet for eldre
1506Ridande Vossabrudlaup
1432Tre Brør scene
1425Lydvo utestoveSkal denne være på heim?
1424Jersin uteplass

MULIG

PLAN

1419Regulering Kaland