Reguleringsplan for Nyrefeltet

Vinnarutkast i konkurranse og regulering av felt for 300 bustader. Variasjon i hustypar og byggemønster. Einebustader, rekkehus, blokkar. Frå ope mønster til gatepreg.

Sted

Voss

Date
Category
HEIM, PLAN