Kyrkjetunet

Utgangspunktet for prosjektet var å få til ein bygning med vesentleg lågare kostnader enn eit tidlegare prosjekt med anna program og annan arkitekt. Allikevel måtte ein tilstreba form og materialbruk som den eksponerte tomta mellom kyrkja og tinghuset krev. Samanbyggingen med prostebustaden var og ei utfordring. Programet var enkelt; 13 kontor, resepsjon og ein del birom.

 

Bygget har ei streng og enkel form delt i to hovedvolum som svarar på dimensjonar og ulike deler i det eksisterande huset.

 

Materialbruken utvendig er glas, måla treverk og eit fint skifertak med rektangulære heller. Innvendig er brukt skrå himlingar og ellers nøktern bruk av materialer.

Sted

Voss

Date
Category
FOLK