Hytte utanfor Sotra

Totalrenovering av eksisterande hytte og nytt tilbygg. Takformer og arkitektonisk uttrykk fornya med fokus på tilpassing til terreng og landskap. Takvinkelen fyljer i stor grad hellinga på landskapet slik at ein unngår store fasadeflater mot sjøen. Eit stort vindauge i stova opnar seg mot utsikta i syd-aust. Delar av glasfelt i fasaden mot sjøen er og visuelt tona ned ved bruk av mobile spile-skodder som kan opnast og lukkast etter behov.

 

Vøling av naust med nye fasadar og tak. Nord-fasaden kan opnast med vegg-panel som løftast opp og skapar ei overgangssone mellom ute og inne.

Sted

Synstholmen utanfor Sotra

Status

Under oppføring

Category
HEIM