Fleirbruksanlegg med travbane på Kyte

Detaljregulering av fleirbruksanlegg med travbane. Planen omfattar eit fleirbruksanlegg med 800 meter travbane for trening og konkurranse, klubbhus over 2 etasjar med dommaravdeling, kafé og garderobefasilitetar samt stall, ridehall og lagerbygg. På indre bane er det tenkt tilrettelagt for anna relevant aktivitet som til dømes utstillings- og mønstringsplass og ein 400 meter skøytebane. Planen har og regulert ny avkøyrsel, tilkomstveg og parkeringsareal.

Sted

Kyte, Voss

Status

Godkjent reguleringsplan

Category
PLAN