Einebustad på Kvitheim

Restaurering og ombygging av gamal løe til bustad. Omfattande ombygging med nedtak av heile huset, erstatting av tømmerkonstruksjonar og gjennoppbygging. Bevaring av opprinneleg preg. Møte mellom grovt forma løe og modernisme i innreiing.

Sted

Voss

Date
Category
HEIM