Einebustad i Kvernavegen

Enkelt bygg med kvadratisk grunnplan. Svakt skrånande tak. Bratt tomt med flott utsikt. Delvis fundamentert på søyler. Lågt busjett.

Sted

Voss

Date
Category
HEIM