preloader image
Søk Lukk

Søk

BustadNæringPlan

Skeietomta Ulvik, mulighetsstudie
Skeietomta Ulvik, mulighetsstudie

Eit vakkert område sentralt i Ulvik der pallefabrikken tidlegare haldt til. Ein stad med historie som fortel om industri og produksjon og ein kontakt med verda utanfor. Hva skal denne plassen bli i framtida?

Vår muligheitsstudie pekar på 8 viktige potensial ein bør vektlegge: eit nytt nabolag, mangfoldige møte med fjorden, bevaring av eksisterende bygg med nytt mål, torg for møte og marknad, ny bru over elva, samla parkering under bakken og eit svar på klimahensynet og muligheter for vidareutvikling.

For å skape eit levande sentrum er folk den viktigaste ingrediensen. Folk som bur, handlar og møtes i sentrum. Difor er bustader prioritert framfor næringsbygg. Struktur og skala er valgt for å harmonisere med byggeskikken i området – 2 tun med familiehus og tomannsboligar og ei rekke med småhus ovanfor den eksisterende brua. Ein kombinasjon av forskjellige typar bustader vil kunne gi eit mangfoldig og variert nabolag.

Den eksisterende pallefabrikken er omprosjektert til «nabolagsfabrikk», ein stad for fellesfunksjonar som festlokale, felleskjøkken, ateliér, verkstader, marknadshall og mykje meir. Eit torg i forlenging av nabolagsfabrikken skapar kontakt mellom inne- og uteområder. Ny bru over elva gir mjuke trafikantar ei direkte og god kobling til Ulvik sentrum.

 

 

  • StedUlvik
  • StatusMulighetstudie