preloader image
Søk Lukk

Søk

Interiør av nytt bygg Bjørkeli DPS
Interiør av nytt bygg Bjørkeli DPS

Interiøret er utarbeidet med tanke på framtidens brukere og den sårbare livssituasjonen de befinner seg i når de kommer inn i dette bygget.

Utformingen av bygget gjør at dagslyset slipper inn i bygget fra forskjellige vinkler og høyder. Interiøret er luftig og romslig og vi har forsøkt å dempe institusjonspreget gjennom fargevalgene.

Resepsjonen ved inngangen ligger i en mellometasje, og møblering med lave sofaer forsterker effekten av den høye av himlingen over det åpne trapperommet. Fargekartet viser den tydelige forskjellen mellom områder for publikum og ansatte. Spilevegger i gangarealene forbedrer akustikken og skaper sammen med en varm farge på gulvet en lun og behagelig stemning.

  • StedVoss
  • StatusFerdigstilt 2018