preloader image
Søk Lukk

Søk

Plan

Fleirbruksanlegg med travbane på Kyte
Fleirbruksanlegg med travbane på Kyte

Detaljregulering av fleirbruksanlegg med travbane. Planen omfattar eit fleirbruksanlegg med 800 meter travbane for trening og konkurranse, klubbhus over 2 etasjar med dommaravdeling, kafé og garderobefasilitetar samt stall, ridehall og lagerbygg. På indre bane er det tenkt tilrettelagt for anna relevant aktivitet som til dømes utstillings- og mønstringsplass og ein 400 meter skøytebane. Planen har og regulert ny avkøyrsel, tilkomstveg og parkeringsareal.

  • StedKyte, Voss
  • StatusGodkjend reguleringsplan