preloader image
Søk Lukk

Søk

Bustad

Enebolig på Nyre
Enebolig på Nyre

Innholdsrik enebolig på bratt tomt. Eit smalt platå inntil vegen går over i ein bratt skråning mot nord-vest.

Bygget er delt opp i fleire modular som er kjeda saman. Underetasje er smal, mens hovedplanet kragar ut over denne.

Høgtliggande glas mor sør-øst fangar morgon – og vintersola, og slepper den inn i heile øvre planet.

Store vindu mot nord-vest med utsikt og kveldssol og veranda som er trekt langt inn mellom matstove og stove.

  • StedVoss
  • StatusFerdigstilt 2016