preloader image
Søk Lukk

Søk

Helse

Bustadstiftinga Granvin
Bustadstiftinga Granvin

Omsorgboligar med rel. stort areal med to soverom. Prosjektet består av 3 stk bustadbygg, 6 einingar totalt. Husa er horisontaldelt med ein omsorgsbustad i kvar etasje. Einingane deler felles heis, og er knytt saman med ein svalgang. Prosjektet er byggetrinn ein av eit større prosjekt med 6-8 bygg totalt. Bygga oppførast med prekutta konstruksjonar, og i samsvar med TEK 10.

Her er lagt vekt på høg bukvalitet for alle einingar, gode overgangar mellom privat og fellesareal og optimalisering av utsikt og lysforhold.

  • StedGranvin Eide
  • StatusFerdigstilt 2018