preloader image
Søk Lukk

Søk

HelseNæring

Bjørkeli DPS
Bjørkeli DPS

Distrikspsykriatisk senter. Kontorbygg med møterom, stove og gymsal. Bygg i to etasjar på relativt trang tomt. Takkonstrukjon i limtre. Bygget har eit lett og mjukt preg. To fløyar med avrunda form signaliserer både openheit og vern, og gir i tillegg gode uterom.
Kontorfløyar med svalgangar for vindusvask og solskjerming i lys gul farge understrekar det lette preget og gir klimasone utom veggen. Grønt tak med sedumbeplanting gjev behageleg utsikt frå hovedbygget.
Interiør med overlys ved trapp- og gangsone, roleg fargebruk og framtredande bruk av tre.

  • StedVoss
  • StatusFerdigstilt 2018