Archive

Detaljregulering av fleirbruksanlegg med travbane. Planen omfattar eit fleirbruksanlegg med 800 meter travbane for trening og konkurranse, klubbhus over 2 etasjar med dommaravdeling, kafé og garderobefasilitetar samt stall, ridehall og lagerbygg. På indre bane er det tenkt tilrettelagt for anna relevant aktivitet som til dømes...

Reguleringsplan for kvartal i Voss sentrum. Kombinasjon av eksisterande bygningsstrukturar og nybygg.   Eit politisk mål for Voss Kommune er å fortetta i sentrum. Denne planen går inn som del av denne diskusjonen, med eit konkret forslag til fortetting i bakgården. I prosessen vart òg påbygg på...