Søk Lukk

Søk

Om kontoret

BRUKET arkitektur starta opp i 2014, og har fem ansatte. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi.

BRUKET er medlem av Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er en medlemsorganisasjon for bygg og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. Grønn Byggallianse er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

BRUKET er sentralt godkjent

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Foretakene som er tatt opp i ordningen, har søkt Direktoratet for byggkvalitet om godkjenning og dokumentert at de fyller kravene.

Ansatte

MARI MYKLEBUST | arkitekt MNAL og dagleg leder

Mari har sidan 2009 drive eigen praksis i Bergen og på Voss. Ho har vore ansvarleg for prosjekt som spenner frå moglegheitsstudier til prosjektering av bustader og kontorbygg. Ho er opptatt av å ivareta individet i designprosessen og legg stor vekt på miljø og bærekraftig byggeri.

KNUT MYKLEBUST | arkitekt MNAL og faglig leder

Ansatt i privat praksis i Bergen i 5 år. Eigen praksis og som medeigar i Arkitektbruket ans Voss i 35 år. Breid erfaring frå prosjekt med ulikt innhald og storleik, mange oppdrag med rehabilitering og fornying av historiske bygg. Opptatt av samspel mellom internasjonal utvikling og lokal respons. Impuls og verknad frå staden til huset, og frå huset til staden.

SINDRE REIME | arkitekt MNAL og systemansvarlig

Sindre Reimes erfaring spenner fra komplekse bygningsanlegg innen næring, kultur og undervisning via planlegging av boligområde til prosjektering av boliger. Han har og vært involvert i design av innredning og interiør. For planlegging og prosjektering har Sindre Reime erfaring fra bruk av BIM som samarbeidsverktøy.

LUCIE SEDIVA | designer og interiørarkitekt MNIL

Lucie sin hovedfokus er design som påvirker hennes tilnærming til arkitektur. Som en designer ser hun på arkitektur som produkter for mennesker. Et slikt produkt skal oppmuntre til interaksjoner mellom mennesker og deres omgivelser.

NIEVES TUR | arkitekt MNAL

Nieves har mange års erfaring med plan og stadutvikling frå kommunalt arbeid. Ho har mellom anna hatt ansvar for og utarbeidd arealplaner; detaljplaner og overordna planar. Ho er opptatt av stadeigne løysinga med utgangspunkt i samhandlingen mellom mennesket og dei offentlege romma og landskapet.